Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

 

 

 

Ofertë për zyra lundruese nga EVROHAUSE

Që të plotësojme standartet me cilësi të lartë të tregut i Shtëpive lundruese, specialistet tanë ju krijuan edhe variante të tjera. Asnjë prodhues evropian nuk ka qen i aftë të përmbush standartet për cilësine dhe çmimin, si dhe materialet e EVROHAUSE. Specialistet e EVROHAUSE filluan krijimin e një biznesi – dhoma – zyra lundruese dhe tani zyra e parë është e ndërtuar. 

 плаващи къщи-офис  плаващи къщи-офис

Informacion për klientin. Komoditete: Kursim i taksëve tokësore, ofertë lizingut me bilanc pozitiv, mundësi të mirë për shitje. Propozime biznesi lundruese: shtëpi-klub mbi varkë, restorant, bazë për helikopterë, terminal për transportim, vende për pikëpamje, Qendër spa, bistro etj.

 плаващи къщи-офис  плаващи къщи-офис

 плаващи къщи-офис  плаващи къщи-офис

плаващи къщи-офис 

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция