Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

ГАРАЖИ:

производство на гаражи
" « EVROHAUSE-Bullgari » - Sisteme modelare për GARAZHE janë prodhim i një teknologji kryesore dhe i kuptimit të projektanteve

Panelet që janë të përdorura për ndërtimin e sistemit kanë përdorim të ndryshëm sipas qëllimit. Ka mundësi të prodhohen GARAZHE portative të llojeve të ndryshme nga panele izolimi, që sigurojnë komoditet dhe mirembajtjen të lehtë. Të projektuara nga kompania ose nga ju, GARAZHET e « EVROHAUSE-Bullgari » Sh.p.k. mund të punohen me përmasa, përdorim dhe dizajnë të ndryshme.
 Garazhet që ofrojmë ne janë në tri modele me përmasa : 6500/3000 mm, 6500/4000 mm dhe garazh për dy makina me përmasa : 6000/6000 mm..

SKEMA LIZINGU PËR SHEMBULL, NË BLERJE E NJË GARAZH – 6500 mm x 3000 mm
Çmimi i dorëzimit :   5 800 lv.
Periudha e lizingut   60 muaj
Kësti i parë   1160.00 lv.
Kësti mujore :  132.54 lv.
Interesi vjetor 6.84%   

 
 
 
монтиране на гаражи
производство на гражи
 
 
 
   

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция