Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи
дълговидни халета

EVROHAUSE-BULLGARI është kompania e vetme në shtet, e cila prodhon salla me konstruksion metalik i galvanizuar. Kompania ofron dhe kompletim të plotë të konstruksioneve metalike me panele tip sanduiç për çatinë dhe muret, ulluqet, kornizat dekorative, siç dhe montimin e tyre.

PRODHIM I STRUKTURËVE METALIKE TË GALVANIZUARA

- Gjatësia: pa kufizim
Gjerësia B: maksimum deri në 30 m
Lartësi H : maksimum deri në 15 m
Hapi : nga 4 deri në 6 metra
Pesha : …… ton
Elemente kryesore : metalike të galvanizuar

 

Për shembull skema për kreditim e një SALLË me përmasa : 25m x 9m x 4 m   

Pjesëmarja personale   - 20%      Shuma e financuar:    23 840 lv            

                  Periudha e kredisë : 20 vjet

                  Interesi vjetor :  8.75%

                  Këste të barabarta mujore për periudhen: :  197.87 lv

“EVROHAUSE-Bullgari” – ofron klienteve të vete kreditim për blerje e një SALLË me afat deri në 20 vjet me këste të para minimale 20%, deri në 1 vit periudhe pa pagesë, dhe me interesin vjetor afërsisht 7-9.5%.

сглобяеми къщи  халета  халета  халета

 

Sistemi jonë ndërtimor përfshin e gjithë strukturën mbështetëse , sistemet e çatisë dhe mureve, izolim dhe të gjitha kompletet. Gjithashtu mund të përdoren edhe rrugë për vinç dhe një kat i ndërmjetëm të integruara në sallë.

  

Struktura mbajtëse
 
  Profile Z, C dhe U të galvanizuara dhe në të ftohtë-formuara
   • Elementet e çatisë dhe drejtuese për mure, që shërbejnë si trare të thjeshtë ose të vazhdueshëm ; drejtues muresh mund të montohen në aksin e kollonave ose jashtë kësaj
   • Vida të galvanizuara për montim

Pajisja është elementi i fundit tek çdo ndërtesë që i jep pamjen përfundimtare dhe estetike. Panelet që perdoren jane të bëra prej hakur i galvanizuar me ngjyrë sipas RAL, dhe mund të bëhen me izolim poliuretan, EPS, XPS, ose vatë minerale sipas dëshirës tuaj..

MUNDESIA - dyer garazhi, dyer të jashtme, dyer role, dritare, panele që lëshojne drite, ndricim nga lartë, ventilim, ventilatorë të rumbullaktë ose të vetme, panele të brendshme, porta.

        сглобяеми къщи  

                                                                       

                                                                                                                         

================================================================================================ 

 
 
 
SALLË HARK, DEPO DHE HANGARE ME DHE PA TERMOIZOLIM

Ndërtim i sallave metalike, depove, ndërtesa, sallë perfekte, depo

     

- Gjatësia: pa kufizim
Gjersia B: maksimum deri në 38 m
Lartesi H : maksimum deri në 12 m
Hapi : nga 1 deri në 1.25 m
Pesha : ……. ton
Elementet kryesore : metalike të galvanizuara 
 

 

Konstruksione me sallë tip hark dhe konstruksione

 

вид бескаркасного ангара

вид бескаркасного ангара

вид бескаркасного бункерного хранилища

Kombinim strukturë metalike – strukturë harku

  Tek ndërtesa me gjysëm hark

Kullë silosi për materiale

вид бескаркасного ангара вид бескаркасного ангара вид бескаркасной конструкции в виде кровли
Tip “standarte”" Vënie xhamash në fasadë dhe anash Ndërtim papafingo
прямые панели бескаркасной конструкции вид бескаркасного ангара вид бескаркасного ангара
Çati e sheshtë me profil
Kompleks prodhim-administrative Kompleks depo

 дълговидни халета   дълговидни халета  дълговидни халета

 дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета

 дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета

 дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета

 дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета

 дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета

 дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета

 дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета  дълговидни халета

                                                     дълговидни халета  дълговидни халета


=================================================================================================

NËSE DËSHIRONI TË DYFISHONI DEPOTË, SIPËRFAQJET TREGTARE ose ADMINISTRATIVE!!

E RE !!! NDËRTIM I NJË STRUKTURË TË BRENDSHME MIDISKATEVE DHE SALLAVE  

халета

 

 

 

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция