Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

NDËRTIM I SHTËPIVE TË
PARAFABRIKUARA ME STRUKTURË METALIKE E GALVANIZUAR

Ndërtimi i çdo objekti bazohet mbi një planifikim të puneve ndërtimore të bëra me kujdes. Specialistet tanë kanë pervojë në menaxhimin dhe kordinimin e kontraktuesve në të gjitha specialitetet.

Në kohën që prodhohen shtëpitë e parafabrikuara (ndërtesat), përgatitja e sipërfaqjes për ndërtim është filluar. Pasi të dorëzohen elementet e ndërteses, montazhistat i “EVROHAUSE-Bullgari” janë të pajisurë me të gjitha veglat dhe makinaritë e nevojshme. Duke përdorur skema të detajuara për montazh dhe përvojën tonë, ata janë gati ta ndërtojnë shumë shpejtë.

Të gjitha punimet përfundimtare në lidhje me shtëpitë e parafabrikuara – dysheme, veshje dyshemesh, ndarja dhe veshje dritaresh dhe dyersh, tavane, instalime elektrike, hidraulike, kanalizacione, ngrohëse dhe ajrosje punohen sipas planit, nën çati, nga kontraktues të provuar dhe me materiale dhe pajisje të zgjedhura nga ju – garanci për afatet dhe cilësi të lartë.

         
        
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сглобяеми къщи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
     
     
     

 

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция