Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

MATERIALE

Suvatimin dhe ndertimin te objekteve dhe kamerave frigoriferash te vetme, behet me panele frigoriferash ose ndertuese tip “sanduic”, llaminuara me shtresa te dyfishta dhe plastifikuara, trashesia e materialit izolues, penopoliuretan; nga 40 mm deri ne 200 mm.


Panelet jane te klasit te qendrueshmerise ndaj zjarrit B2, e arritur permes ingjektimit te shkumes se forte zgjeruese midis te dyja fleteve hekur. Qe te plotesohen kerkesat e ndryshme te klienteve, prodhohen panele me trashesi te ndryshme. Fletet e siperme dhe te poshtme mund te punohen prej alumin, hekur i galvanizuar, leter Kraft ose membrane PVC, sipas tipit te produktit. Poliuretani ka parametra me te mira per percjellshmeri termike (λ=0,022kca/m2h) midis te gjitha te tjera materiale izoluese. Per shkak te kapacitetit te larte te ngarkeses te paneleve poliuretani, zvogelohen shpenzimet per ndertime ; kursehet kohe pune.

 


Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция