Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

LLOJE PANELESH TE KAMERAVE FRIGORIFERASH

- Parametrat kryesore.

“EWROHAUSE-Bullgari” Sh.p.k. nderton ndertesa frogoriferash me tri tipa kryesore panele frigoriferash.

- Panele me δ=60 mm me koeficient i percjellshmerise termike K=0.39 Vt/m ²К

Keto panele perdoren ne ndertimin e kamerave frigoriferash te parafabrikuara per temperaturat mbi zero.

Ne korent= +32ºC dhe lageshti 80% - T kamera=0ºC deri ne +8ºC

  ПАНЕЛИ ЗА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ

Keto panele perdoren per ndertimin i kamerave frigoriferash te parafabrikuara per temperaturat plus dhe minus.

Ne korent=+32ºC dhe lageshti 80% - T kamera=-15ºC deri ne -18ºC

Keto panele perdoren per ndertimin i kamerave frigoriferash te parafabrikuara per temperaturat plus dhe minus.

Ne korent=+32ºC dhe lageshti 80% - T kamera=-18ºC deri ne -25ºC

Kamerat te ketij tipi jane komplet me panele dyshemesh.

Panele me δ=130 mm me koeficient i percjellshmerise termike K=0.190 Vt/m ²К

Keto panele perdoren per ndertimin e kamerave frigoriferash te parafabrikuara /tunele/ per temperatura minuse.

Ne korent= +32ºC dhe lageshti 80% - T kamera=-25ºC deri ne -35ºC

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция