Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

STRUKTURA METALIKE GALVANIZUAR

Përparësitë tona konkuruese jane:
- Punimin e porosive jo standarte dhe implementimin e tyre në seri
- Cilësi perfekte me çmim më të mirin
- Ne jemi të hapur ndaj ideve të klienteve tane dhe gjithmone kerkojme zgjedhjen optimale të kërkesave tuaja
- Fleksibilitet – Midis klienteve tanë me kompanitë e madhe ndërtuese, ashtu dhe me ndërmarja mesatare dhe të vogla
- Pajisje për prodhim me teknologji me të lartë
- Personel me kualifikim të lartë

сглобяеми къщи   сглобяеми къщи

Kompania ofron edhe kompletimin e plotë të strukturave metalike me panele tip sanduiç për çatinë dhe muret, ulluqet, kornizat zbukuruese, si dhe montimin e tyre. 

 

PRODHIM I STRUKTURAVE METALIKE TË GALVANIZUARA

- Gjatësia: pa kufizim
Gjërësia B: maksimum deri në 30 m
Lartësia H : maksimum deri në 15 m
Hapi : nga 4 deri ne 6 metra
Pesha : …… ton
Elementet kryesore : metalike të galvanizuar 

Për shembull skema për kreditim e një SALLE me përmasa : 25m x 9m x 4 m

Pjesëmarrja personale   - 20%     

Shuma e financuar: 23 840 lv        

Periudha e kredisë : 20 vjet

Interesi vjetor :  8.75%

        Këste të barabarta mujore për periudhën: :  197.87 lv

  EVROHAUSE-Bullgari është kompania e vetme në shtet, e cila prodhon struktura metalike të galvanizuar që lidhen në tërësi me vida. Kompania ofron dhe një kompletim të plotë të strukturave metalike me panele tip sanduiç për çatinë dhe muret, ulluqet, kornizat dekorative zbukuruese, si dhe montimin e tyre.

“EVROHAUSE-Bullgari” – ofron klienteve të vet kreditim për blerjen e STRUKTURËS METALIKE TË GALVANIZUAR me afat deri në 20 vjet dhe me këste të para minimale 20%, deri në 1 vit periudhë pa pagesë, dhe me interesin vjetor afërsisht 7-9.5%.

Sistemi jonë ndërtimor përfshin e gjithe strukturën mbështetëse , sistemet e çatisë dhe mureve, izolim dhe të gjitha kompletet. Gjithashtu mund të përdoren edhe rrugë për vinç dhe një kat i ndërmjetëm të integruara në salë

  

Struktura mbajtëse
 
  • Profile Z, C dhe U të galvanizuara dhe në të ftohtë-formuara
   • Elementet e çatisë dhe drejtuese për muret, qe shërbejnë si trare të thjeshtë ose të vazhdueshëm ; drejtues muresh mund te montohen në aksin e kollonave ose jashte kësaj
   • Vida te galvanizuara për montim

    сглобяеми къщи

Pajisja është elementi i fundit tek çdo ndërtesë që i jep pamjen përfundimtare dhe estetike. Panelet që përdoren janë bërë prej hakur të galvanizuar me ngjyrë sipas RAL, dhe mund të bëhen me izolim poliuretan, EPS, XPS, ose vatë minerale sipas dëshirës tuaj..

 

MUNDESIA – dyer garazhi, dyer të jashtme, dyer role, dritare, panele që lëshojnë dritë, ndriçim nga lartë, ventilim, ventilatore të rumbullakte ose të vetme, panele të brendshme, porta

================================================================

 

 
SALLË HARK, DEPO DHE HANGARE ME DHE PA TERMOIZOLIM

Ndërtim i sallave metalike, depove, ndërtesa, sallë perfekte, depo

 - Gjatësia: pa kufizim
Gjerësi B: maksimum deri në 38 m
Lartësi H : maksimum deri në 12 m
Hapi : nga 1 deri ne 1.25 m
Pesha : ……. ton
Elementet kryesore : metalike të galvanizuara 
 
     
     

 

 

вид бескаркасного ангара

вид бескаркасного ангара

вид бескаркасного бункерного хранилища

Kombinim strukturë metalike – strukturë harku

  Tek ndërtesat me gjysëm hark

Kullë silosi për materiale

вид бескаркасного ангара вид бескаркасного ангара вид бескаркасной конструкции в виде кровли
Tip “standarte” Vënie xhamash në fasade dhe anash Ndërtim papafingo
прямые панели бескаркасной конструкции вид бескаркасного ангара вид бескаркасного ангара
Çati e sheshtë me profil
Kompleks prodhim-administrative Kompleks depo

 

=======================================================================================

 

NËSE DËSHIRONI TË DYFISHONI DEPOTË, SIPËRFAQJET TREGTARE ose ADMINISTRATIVE!!

E RE !!! NDËRTIM I NJË STRUKTURË TË BRENDSHME MIDISKATEVE DHE SALLAVE

халета

 

 

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция