Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

 

EVROHAUSE-Bullgari” i jep mundësi klientit
të vetë për një kreditim me afat nga 5 deri në
30 vjet me këste lundruese që varen nga
sezoni si dhe një periudhë mospagimi deri në
24 muaj.

Shembull skema për kreditim i një ndërtesa banimi të parafabrikuara me sipërfaqe të përgjitshme – 80m2 dhe afat të kredisë 30 vjet:      

                  Shuma e kredisë:   21 120 Euro 

                  Afati i kredisë: 30 vjet

                  Norma vjetore e interesit: : 7.75%

                  Këste të barabarta mujore për periudhën:   151.31 Euro

 

Shuma e kredisë  

Periudha vite

Norma e interesit

Këste

 

KALKULATOR KREDIE

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция