Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

Universitet – Sofje

 • Universiteti Teknik
 • Universiteti i Sofijes “Sv. Kliment
 • Universiteti i Ekonomise Kombetare dhe Boterore
 • Universiteti i Arkitektures, Ndertimin dhe Gjeodezise
 • Universiteti i Ri bullgar
 • Universiteti i Mjekesise
 • Universiteti i Kimise dhe i Metalurgjise
 • Universiteti i Minierave dhe Geologjise “Sv. Ivan Rillski”
 • Universiteti i Pyjeve
 • Kolegji i njohurise se Bibliotekave dhe Teknologjive informacione
 • Akademia Kombetare e Tetrit dhe Filmit “Krestjo Lafazanov”
 • Akademia Kombetare e Arteve
 • Akademia Shteterore Muzikore “Prof. Panco Vlladigerov”
 • Akademia Kombetare e Sportit
 • Shkolla e Larte e Transportit “Todor Kableshkov”
 • Shkolla e Larte e Ndertimit « Lyben Karavelov »
 • Akademia Ushatrake « G. S. Rakovski »
 • Akademia e MPB (Akademia e Policise)
 • Kolegji i Telekomunikacioneve dhe i Postimeve • Organizata qeveritare

  Ministria

 • Ministria e Arsimit dhe Shkencave
 • Ministria e Ekonomise se Republikes te Bullgarise
 • Ministria e Puneve dhe Politikes Sociale
 • Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit
 • Ministria e Financeve se Republiken te Bullgarise


  Agjencite

 • Agjencia per Ndermarja te Vogla dhe te Mesme
 • Agjencia per Investime te huaja ne Bullgari
 • Agjencia per Prevatizim
 • Agjencia e Mbikeqyrjes te Siguracioneve tek Ministria e Financeve
 • Agjencia Shteterore per Mbikeqyrjen e Sigurimeve
 • Agjencia Shteterore per Mbrojtjen e Femijeve
 • Държавна агенция за закрила на детето • Komisionet

 • Komision per Tregtin dhe Mbrojtjen e Konsumatoreve
 • Komisioni i Letrave me vlere dhe Bursat
 • Komisioni per Mbrojtjen e Konkurences • Organizata te tjera qeveritare

 • Instituti i Administrates publike dhe Integrimi Evropian
 • Fond per Iniciativat Regjionale (RIF))
 • Instituti Kombetar i Statistikave
 • Zyra e Patentave

 • Organizata Biznesi

 • Forumi Ekonomik Bullgare
 • Dhoma Bullgare e Tregtise


 • Organizata Nderkombetare

 • Shoqata Gjermano-Bullgare Saksoni-Anhalt
 • Instituti Italian per Tregetine e Jashtme
 • Citizens Democracy Corps.
 • Qendra e Informacionit te Keshillit te Evropes, Sofia
 • Delegacioni i Komisionit Evropian ne Bullgari

  Kerkuese

  Bullgare

 • DIR.BG
 • SEARCH.BG
 • Гювеч
 • ALL.BG
 • INFO.BG
 • HIT.BG
 • TOP.BG
 • PORTAL.BG
 • INDEX.BG

  Te tjera

 • Google
 • Yahoo
 • AltaVista
 • Excite
 • Lycos
 • Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция