Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

“EVROHAUSE-BULLGARI” Sh.p.k. është kompania e vetme në teritorinë e shtetit, e cila prodhon struktura metalike për çati tip “PIRAMIDË”. Me këtë tip konstruksioni mund të projektohen dhe të ndërtohen ndërtesa si: salla, bazare, tregje, parkinge, stadiume, arena cirku dhe shumë të tjera, tek të cilat distanca e ndriçuar mund të jetë më shumë se 30 metra, e cila është një variant me efektiv ikonomikisht nga një sallë standarte. Lidhje trefishe e bazës së piramidës është e përbërë nga progresion tridimensional, e cila kompenson tensionin e elementeve.

сглобяеми къщи с метална конструкция
покривни конструкции на сглобяемите къщи
Метална покривна конструкция на сглобяеми къщи


Forma e hapsirës është katerkendshe dhe ka katër pjesë përbërëse. Struktura e këtij tipi është shumë e fortë, fleksabile dhe e trashë dhe mund të përdoret në menyre horizontale ose te perhapet ne disa forma. Bukuria e piramidës në diagonale tubi transmeton thjeshtësinë e strukturës. Lidhja tip « PIRAMIDE » është një konstruksion i fortë që lidhe kollonat në praktikë gjeometrike. Konstriksioni nga ky tip përdoret në struktura hapsinore që të arriten konstruksione me disa kollona me gjatësi dhe gjerësi maksimale. Forca vjen nga lidhja e forte e nje kornize trekëndëshe e ndërtuar.

сглобяеми къщи
сглобяеми къщи
сглобяеми къщи


Të gjitha momentet e fleksibilitetit nenshtrojne presion i cili kompensohet me gjatësine e çdo kollone mbështetëse. Montimi i këtij tipi strukturë për çatinë bëhet shumë me shpejtë se sallat dhe ndërtesat tradicionale, dmth. montohen për një kohë më të shkurtë që është afërsishtë 30 %. Për shembull, një strukturë metalike nga ky tip me sipërfaqje bruto e ndërtuar 1000 m2 mund të përfundohet brenda 60 ditë pune. Në krahasim, në këtë periudhë, një ndërtesë nga një tip tjetër do të jetë në etapën e parë të ndërtimit të saj.

сглобяеми къщи
сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

 
 
сглобяеми къщи
сглобяеми къщи
 


“EVROHAUSE-Bullgari” Sh.p.k. ka një ekip me kualifikim të lartë të inxhinjerëve dhe teknikeve në fushën e projektimit dhe ndërtimit të ndërtesave metalike industriale. Në lidhjen e piramidave të gjitha kollonat mbështetëse kanë gjatësi në njësi. Në gjuhë teknike kjo do të thote matrice vektoriale izotopike ose me gjerësi tek njësia lidhëse në oktet. Teknologjia e prodhimit dhe pajisjes së ndërmarjes japin mundësi për prodhim e konstruksione metalike dhe pajisjeve në perputhje me të gjithat normat dhe standartet. Ndryshime në komplekse ndryshojne gjatësia e kolloneve mbështetëse, te cilat do te ndryshojne strukturen e piramidës, ose mund të permbajne të tjera forma gjeometrike.

 

 

 

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция