Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

„EVROHAUSE – Bullgari” Sh.p.k. kërkon për momentin:

nga qyteti i Plovdivit

• Menaxher i objekt ndërtimi -2
• Bashkpuntor për shitjet – 1
• Montazhist /puntor ndertimi/ - 2


Kompania “EVROHAUSE – Bullgari” Sh.p.k. bën projekte dhe ndërtim të ndërtesave me strukturën bazë metalike brenda shteti.

Mund të lini të dhënat e juaja në departamentit HR se kompanisë duke plotësoni formular


 

MENAXHER I OBJEKTIT

Si Menaxher i objektit, ju do të organizoni, kordinoni dhe kontrolloni të tërë procesin e ndërtimit të objektit, nga fillimi deri në mbarim.

Që të bëheni Menaxher i një objekti, Ju duhet të mundeni të punoni në ekip ; të merreni vendime të shpejta për të cilën do të mbani përgjegjësi ; te mbani efiktevitetin e punës në stres.
BASHKPUNTOR PËR SHITJET

Bashkpuntori për shitjet është partner bisnesi i « EVROHAUSE – Bullgari » Sh.p.k. Ai punon vetëm dhe është i pavarur në aspektin e organizimit dhe kohës së punës. Kompania e ndihmon dhe e mbështet nëpërmjet një udhëheqësi personal, trajnime, materiale reklamash etj. Bashkpuntori për shitjet ka mundësi të krijoi një ekip të vet i cili mund të trajnojë e ta menaxhoje. Shpërblimi i tij eshte e lidhur me rezultatet e tij dhe ketij ekipi. « Evrohause – Bullgari » Sh.p.k. garanton cilësinë e lartë të projektimit dhe ndërtimit të bërë dhe koreksinë në marrëdhëniet partnore.
Që të bëheni bashkpuntor i « Evrohause – Bullgari » Sh.p.k., Ju duhet të jeni : aktiv, komunikativ, të keni dëshire për trajnim dhe te punoni në ekip. Ne do të investojme për Ju, kohë dhe energji, por klientet tuaj janë e punës suaj. Edhe për këtë ju do të mereni deri në 50% komision mbi shitjen.

 
   

Formular për regjistrim: /këtu/
MONTAZHIST /Puntor ndërtimi/

Si puntor ndërtimi, Ju do të bëni montim e elementeve konstruktive në qendrën e prodhimit dhe në objektin ndërtimor. Do të specializoheni të bëni izolim, instalim dhe pune përfundimtare. Do të punoni në ekip. Shpërblimi i punës është motivi të punohet me shpejtësi dhe me cilësi; te zhvillohen cilësitë personale dhe aftësite profesionale

Që bëheni Montazhist në kompania « Evrohause-Bullgari » Sh.p.k., Ju duhet të jeni puntor, të keni dëshirë për trajnim ; të mundeni të punoni në ekip. Përparësi është të keni përvojë në ndërtimi i thatë – punim me gips karton, suvatim, izolim, vënije e fajanc dhe terakot (pllaka).

Pranojmë informacion nga kandidatat vetëm nëpërmjet formularit nga lartë !

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция