Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

OPSIONE PËR NDËRTIMIN E SALLAVE ME STRUKTURË METALIKE E GALVANIZUAR

Gjatësia: pa kufizim
Vrimë: L=6;8; 10; 12;14;16 –deri ne 30 m
Gjatësia modulare : B= 4-6 m
ВLartësia : H=2.5 ; 3.5 ; 4.5 ; 6.0 – deri në 15 m

Për shembull skema për kreditim e një SALLË me përmasa : 25m x 9m x 4 m  

Pjesëmarja personale   - 20%   Shuma e financuar: :   23 840 lv            

                  Periudha e kredisë : 20 vjet

                  Interesi vjetor :  8.75%

                  Këste të barabarta mujore për periudhen: :  197.87 lv

“EVROHAUSE-Bullgari” – ofron klienteve të vetë kreditim për blerjen e një SALLË me afat deri në 20 vjet me këste të para minimale 20%, deri në 1 vit periudhë pa pagesë, dhe me interesin vjetor afërsisht 7-9.5%.


- DELTA ka pamjë tradicionale me mure vertikale dhe çatinë dy kulmesh. Estetike dhe funksionale.
- ASTRA është kulmi i përformancës. Hapje e madhe, pjerrësia e vogël e çatisë dhe muret e larta krijojnë shumë mundësi. Ky është një konstruksion elegante.
- KAT I NDËRMJETSHËM – jep mundësi për ndërtimin e lehtë dhe të lirë te një kati të dytë brenda në sallat standarte.
- SUVATIMI është një menyrë efektive për rinovimin e ndërtesave të vjetra industriale. Estetike dhe funkcionale.

 сглобяеми къщи

: Kollona, elemente mbështetëse nga profile të ftohta formuar, material fletesh.
Ndërtohet mbi themele monolit dhe të parafabrikuara

Siguron ngarkesën:

: Borë: 70 kg/m2
: Erë: 38 kg/m2
: Struktura e çatisë – fletë hekuri i galvanizuar;
: E përcaktuara për rrethim monolit ose me panele

Përdorimi:

: Ndërtesa – stalla
: Ndërtesa industriale
: Ndërtesa - depo

 

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция