Сглобяеми къщи
сглобяеми къщи

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ С ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ

 

сглобяеми къщи
I. Каква е цената на сглобяемите къщи за 1 кв.м ?

Цената за строителство на един квадратен метър разгъната застроена площ започва от 299 Евро при "частично изпълнение " и стига до 269 Евро при изпълнение " до ключ" .

Тя нараства в зависимост допълнително поетите ангажименти, като: допълнителни опции и друго допълнително оборудване по желание на клиента.

 

II.Включено ли е проектирането в цената и имате ли каталог с типови проекти на сглобяеми къщи?

Да , " ЕВРОХАУС "  е единствената фирма в страната,която разполага с над 500 типови проекта за къщи , с РЗП от 73м2 до 870м2. Фирмата стимулира,както и работата по типови проекти,така и подпомагаме клиентите в разработка на собствените им представи за дом. Наши архитекти разработват индивидуални проекти и по задание на клиента.

III. Защо казваме, че сглобяемите къщи на "ЕВРОХАУС"  са енергоспестяващи?

Поради ниския разход на енергия, както в хода на строителство, така и в периода на експлоатация. Нагледно ви показваме разликата в разхода на материали за отопление при монолитно строителство и при къща " ЕВРOХАУС "

IV. Какви документи са ми нужни ?

IV.1.
За да започнем проектиране и последващи етапи,са ни необходими :

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/
2. Виза за проектиране
3. Съгласувателни писма от Електрлоразпределение и ВиК
4. Примерен проект от каталога ни ,или зададеа от Вас идея,Ние бихме Ви помоглани за разработка на собствените Ви представи за дом. Наши архитекти разработват индивидуални проекти по задание на клиента,с необходимите уточнения по всички детайли.

IV.2.
За 30 дни проектантите на "ЕВРОХАУС"  подготвят проектната документация за строежа. С комплекта документи се отива в техническата служба по район (място на имота) и се оставят за съгласуване от Вас инвеститора.По Ваше желание можете да сключите договор с Независим строителен надзор, който от ваше име контролира цялостния процес на строителството.

IV.3.
След като получим на разрешително за строеж започваме строителните работи.Докато се изчаква необходимото технологично време за съхнене на основите (около 14 дни), се изработват всички градивни елементи на конструкцията.Ако сте ангажирали фирма за независим строителен надзор,се извършват проверки в различните етапи на строителството на бъдещия Ви дом.След завършване на строителните работи,подготвяме съвместно с вас, инвеститора и/ или строителния надзор поцедурата по издаване на разрешителното за ползване (Акт16), според разпоредбите на Закона за устройство на територията,според последните промени.

V. От къде идва комфорта на обитаване в тези сглобяеми къщи?

Къщите "ЕВРОХАУС"  са топли през зимата и прохладни през лятото. Това се дължи на изключително добрата топлоизолация на всички елементи – стени, под, таван. Сглобяемата къща с дървена носеща конструкция има коефициент от 5.85 пъти по добър от тухлената сграда т. е. 25 см панелна стена за сглобяема къща се равнява на 94.25 см тухлен зид. Техният коефициент на топлопреминаване се доближава до този при нискоенергийните къщи и е многократно по-нисък от стандартния за тухлените постройки.

VI. Доколко конструкциите на сглобяемите къщи са устойчиви на земетресения?

Дървените сглобяеми къщи " ЕВРОХАУС "  се изграждат от дървена носеща конструкция. Сгради с такава конструкция се препоръчват за строителство в земетръсните райони по следните причини:
1. Дървото като конструктивен материал е изключително здрав. Дървото понася големи еднократни натоварвания и след това възстановява първоначалното си положение.
2. В тези сгради няма монолитни (неподвижни) връзки. Всички сглобки понасят определено разместване, без да се разрушават.
3. Значително по-ниското тегло на дървената носеща конструкция допринася и за много по-малки инерционни сили.

VII. Какъв е начина на плащане?

При подписване на договора– 10 % - за проектиране
При готов проект – - 50 % - за изграждане на фундамент и изработване и монтаж на дървената носеща конструкция
При изградени : конструкция и фундамент - 40% - за довършителни работи по спесификацията на договора.

При кредитиране :

20% - за проектиране.
80% - се финансират от лизингова компания за срок от 12 до 60 месеца.

Примерна схема при лизинг на сглобяема къща с дървена носеща конструкция обща РЗП-80м2 , и срок на лизинга 5 години:      

                  Размер на лизинга :  21 120 Евро 

                  Срок на лизинга : 5 години

                  Първоначална вноска : 4 224 Евро

                  Равна месечна вноска за периода :  384.44 Евро

VIII. Можете ли да започнете да строите веднага?

Необходимо е да бъдем известени за вашите намерение поне 1-2 месеца предварително. В края на всяко тримесечие се планират предстоящите обекти. За малки сгради прилагаме ротационен принцип за екипите ни. Също така,фирмата има дългогодишен опит в монолитното строителство. Ако искате да построите жилищна,производствена или обслужваща сграда със стоманобетонна конструкция и зидария,ние можем да Ви бъдем полезни. Необходима ни е само Виза за проектиране.Останалото е наша грижа.

IX. Каква продължителност на живот имат сглобяемите къщи?

В Канада, Скандинавските страни и Западна Европа , където тази система на строителство е традиционна, са известни сгради , надживяли едно столетие. Разбира се, срока за експлоатация на една сграда, независимо от приложената система на строителство се определя от няколко условия:
1. От способността на материалите да запазват качествата си с времето
В сглобяемите къщи сдървена носеща конструкция на  "ЕВРОХАУС "  основен конструктивен материал е дървото , което е обработено с специални лакови покрития , и на практика няма никакъв шанс за каквато и да е нарушаване на целостта, поради тази причина гаранцията на конструкцията е 30 години. Доказано е, че дори и ако е подложен на външни вредители,ако е добре обработено дървото не променя качествата си с течение на времето.

2. От префесионализма при монтажа.
За да запазим конструкцията от вредители,ние полагаме специални лакови покрития.
3. От нормалната експлоатация и поддръжка на сградата.
Практиката показва, че сгради с дървена носеща конструкция се експлоатират успешно вече 100 и повече години.

X. Къде в страната може да се строи?

Фирмата приема поръчки за строителство на територията на цялата страна,както и в цяла Европа. Необходимите условия са : да има път за да може да се транспортират отделните елементи и да има ток и вода,но ако не са изпълнени някои от последните две изисквания,то това не е проблем,тъй като монтажните ни групи са обоудвани с необходимата екипировка,за да се продолеят липсващите фактори нужни за строителния процес.

XI. Защо трябва да съгласувам проекта в ВиК и Електроснабдяване?

Предоставяне на копие от проекта в електроснабдяване и В и К е нужно, за да Ви се разреши свързване към съществуващата мрежа.Водоснабдителното дружество ще Ви окаже къде се намира водопровод и канализацията, а електроснабдяване ще определи дали зададената мощност е възможна да бъде включена към вече изградената преносна мрежа. Не е изключено и факта да не достигат съответните мощности и по ред причини да Ви поискат Вие да изградите допълнителни съоръжения.Също така,имаме вече изградени обекти,които се захранват чрез газ,бензин или дизел агрегати,с много малка консумация,но при тях,при всички случаи месечната сметка,ще бъде многократно по висока,от еметката Ви за електричество.

XII. Има ли ограничения в квадратурата на сглобяемите къщи?

Конструктивната и архитектурната част на сглобяемите къщи се изпълняват съобразно нормативните разпоредби на Република България. Ограничения в квадратурата по отношение възможностите на " ЕВРОХАУС "  няма. Има ограничение по отношение на етажността - до 3 етажа + мансарден етаж.

XIII. Възможно ли е изпълнение само в "частична завършеност"?

Да, възможно е. Клиентът сам избира дали довършителните работи да се изпълнят от " ЕВРОХАУС "  или не.. Същото важи и за избора на врати и прозорци. В случай, че клиетът поиска сам да постави дограмата си, тогава се оставят необходимите технологични отвори и той (или друга фирма) я монтира. Но е добре да припомним, че който монтира, той носи отговорността върху елементите.При този случай,ние сме изготвили нещата така,че като правим договор за проектиране и строителство,клиента избира всеки един детайл от къщата си,все едно си правите поръчка за лек автомобил.Т.е. избира се стенна облицовка и подово покритие за всяка стая,като се конкретизира цвят,материали,и т.н.Избира се дограма,врати,санитарно оборудване,осветителни тела,и мн.други. Също така,бихме Ви предложили и много допълнителни опции,които са описани подробно в : http://www.eurohouse.us/opcii.html

XIV. Кой определя какви ще са основите (нулевия цикъл)?

Тъй като този тип строителство е подходящи в земетръсни райони или в райони с повишена свлачишна активност. Нормативната уредба изисква да се изгради фундамент върху който да се монтира сградата. Това дава възможност да се направи ивичен фундамент(пояси) и плоча от лек цимент без да се копае дълбока в земята,но също така,ако имате по-голяма денивелация, " ЕВРОХАУС "  е единствената фирма в страната,която е внедрила в системата за стоманен фундамент,които позволява да се строят сгради,с денивелация на терена до 3 метра.
Ако собственика обаче иска да има подземни помещения (мазета, гаражи механа) то ще трябва да се направят геоложки проучвания за високи подпочвени води, изкопни работи, извозване на земна маса и изграждане на фундамент,като предвиждаме и съответната хидро и топло изолация.

XV. В какъв срок се изработват сглобяемите къщи?

Срокът на изработка зависи изцяло от проекта на къщата и степента на довършителност. В зависимост от квадратурата и етажността на сглобяемата къща,която сте избрали, срокът за строително-монтажните работи варира от 30 до 65 дни. Естествено възможни са и по-дълги срокове при къщи с обща РЗП от 500 до 800м2.

XVI. „ ЕВРОХАУС ”  предоставя сертификати за ползваните материали и поема гаранция за всички строително-монтажни работи , които извършва. Размерът на гаранционния срок е различен за отделните видове работи и, съгласно чл.173, ал.4 на ЗУТ,и се определя спрямо гаранционните условия дадени от фирмата производител на съответнте материали вложени в изграждането на къщата.Здравината и качеството на Нашето строителство значително превъзхожда традиционното строителство , на което реалната гаранция не би трябвало да е повече от 10-15 години , а на външен и вътрешен вид може да се изпълни във всякакъв Стил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еврохаус България ООД  //  Сглобяеми къщи с метална поцинкована конструкция