Loading ...

Sveučilišta u Sofiji:

 • Tehničko Sveučilište
 • Sveučilište u Sofiji Sv. Kliment Ohridski
 • Sveučilište nacionalne i svjetovne ekonomije
 • Sveučilište arhitekture, građenja i geodezije
 • Novo Bugarsko Sveučilište
 • Zdravstveno Sveučilište
 • Sveučilište kemijotehnologije i metalurgije
 • Rudarsko- geološko sveučilište Sv. Ivan Rilski
 • Šumarski fakultet
 • Visoka škola bibliotečnih i informativnih tehnologija
 • NacionalnaAkademija kazališnih i filmskih umjetnosti Krstjo Sarafov
 • Državna akademija likovnih umjetnosti
 • Državna muzička akademija Prof. Pančo Vladigerov
 • Nacionalna sportska akademija
 • Visoka škola prometa Todor Kableškov
 • Visoka škola graditeljstva Ljuben Karavelov
 • Akademija obrambenih snaga G. S. Rakovski
 • Akademija MUP-a
 • Visoka škola telekomunikacija i pošata

 

Organizacije Vlade

 

Ministarstva

 

 • Ministarstvo prosvjete i nauke
 • Ministarstvo gospodarstva Republike Bugarske
 • Ministarstvo posala i socijalnih politika
 • Ministarstvo prometa i informacije
 • Ministarstvo financija Republike Bugarske

 

Agencije

 

 • Agencija malih i srednjih poduzeća
 • Agencija inostranih ulaganja u Bugarskoj
 • Agencija privatizacije
 • Agencija katastra
 • Agencija osiguravajućeg nadzora Ministarstva financija
 • Državna agencija osiguravajućeg nadzora
 • Državna agencija čuvanja djeca

 

Komisije

 

 • Komisija poslovnog prometa i čuvanja potrošača
 • Komisija vrijednosnih papira i burze
 • Komisija zaštite konkurencije

 

Ostale organizacije vlade

 

 • Institut javne uprave u europske integracije
 • Fond regionalnih inicijativa (RIF)
 • Nacionalan statističarski institut
 • Odsjek patenata

 

Gospodarske organizacije

 

 • Bugarski gospodarski forum
 • Bugarsko trgovačko- industrijsko biro

 

Međunarodne organizacije

 

 • Njemačko-Bugarsko udruženje Sachsen-Anhalt
 • Taljijanski institut vanjske trgovine
 • Citizens Democracy Corps.
 • Informativni centar Europskog Vijeće u Sofiji
 • Delegacije Europske komisije u Bugarskoj

 

Tražilice

 

Bugarske

 • DIR.BG
 • SEARCH.BG
 • ALL.BG
 • INFO.BG
 • HIT.BG
 • TOP.BG
 • PORTAL.BG
 • INDEX.BG

 

Ostale

 

 • Google
 • Yahoo
 • AltaVista
 • Excite
 • Lycos