Loading ...

View Large

Projektante koje rade za EUROHOUSE- Bulgaria d. o. o. su specijalizirani što se tiče:

  • Izradnje idejnih, tehničkih i radnih investijskih projekata u svim smjerama

             Premjeravanja i projektiranja zgrada različitih vrsta
  • 3D vizualizacije arhitektonskih objekata-konzultacije

Ekip EUROHOUSE-Bulgariad. o. o. dobija povjerenje svojih klijenata izvrsnim dizajnom koji je u skladu sa zahtjevima i krajnim rokovima korisnika. S obzirom na posebnost našeg rada te osiguravanja vitkost naših ponuda na tržištu, mi radimo sa stručnjacima koji su dokalazi svoje vrline pokušavajući naći mlade kolege puni želje za rad i perspektive. Na taj način možemo imati dobar kvalitet naših usluga u skladu s dinamičnim vremenom u kom živimo.

Dizajn koji EUROHOUSE- Bulgaria nudi poseban je s maksimalnim korištenjem prostora u skladu s finkcijama zgrade, što se potrebe klijenata tiče, optimizacijom budžeta te spojem stila i estetike.