Конструкции за фотоволтаични паркове

Инженерингови решения за изграждането на метални конструкции за фотоволтаични централи и соларни паркове. Специализира в изграждането на:

наземни системи от горещо поцинковани метални профили - адаптират се към различни видове терени. Възможности за статична конструкция, конструкция с променлив ъгъл или слънцеследящи тракер системи;
фотоволтаични навеси от поцинковани метални профили;
покривни фотоволтаични централи- конструкции за скатни и плоски покриви от горещо галванизирана стомана.
 
Завода на компанията разполага с модерно оборудване, включващо ролкоогъващи и профилиращи машини за производство на нестандартно оборудване и заготовка по приложена от клиента техническа спесификация. Обезпечена е техниката за транспортиране и монтиране на произведените метални изделия.
 

Еврохаус изработва и монтира леки, тежки и едрогабаритни метални конструкции по индивидуален проект.

15

16

Фотоволтаичните панели могат да се нареждат хоризонтално или вертикално, което определя и вида на конструкцията съответно Landscape или Portrait.
Според мястото на монтаж конструкциите биват наземни и покривни.

1655   1785   Antek CANADA 45kW   Antek Italy 25kW
             
Antek Italy 54kW   Antek Italy 178kW   Antek USA 120kW   images
Наземна тежка конструкция с вертикално разположение на фотоволтаичните панели.
Наземна тежка конструкция с хоризонтално разположение на фотоволтаичните панели.
Наземна лека конструкция с вертикално разположение фотоволтаични панели.
Покривна конструкция с вертикално разположение на фотоволтаичните панели.