Нова къща срещу част от вашия парцел

newhouse-parcel
 
 
Този вариант предлага нов много по-изгоден начин за собствениците на терени упи, от вече познатите начини за застрояване срещу обезщетение, тъй като така собственика на земята получава двойно по-висока цена за парцела си, и в същото време получава къща за която не плаща с пари.
 
Пример:
 
Ако Вие сте собственик на парцел, и нямате излишни пари за инвестиране в къща, Ви даваме следния пример за застрояване на къща, без да инвестирате излишни пари.
Разполагате с парцел с обща примерна площ 2000м2 на примерна стойност от 100 000 евро, ние Ви построяваме къща на около 500м2 от парцела, като Вие заплащате към нас къщата с останалата част от 1500м2 от парцела.
Забележка :  Стойностите и сумите са примерни, като за всеки конкретен случай се прави оценка на парцела и дали същия представлява интерес за застрояване срещу обезщетение.