Еврохаус паркинг система

Фактор зад всеки нов проект е:
Необходимостта му ефективно да паркира и да настанява автомобили
 
ДИЗАЙНЕРСКИ КОНЦЕПЦИИ
 
Ние проектираме паркинги за коли в съответствие с европейските и национални специфични изисквания директно от нашите главни офиси: Като част от паркинг системи,,  ЕВРОХАУС” в процеса на проектиране стреми да приемат съвети от всички участващи страни, като инвеститори, клиенти и архитекти. Във всяка страна ние гарантираме, че нашият дизайн отразява резултата, желан от всички участващи страни.
Ключовите фактори за успешна концепция са: архитектурно-приятен дизайн, качество на изработката и минимизиране на разходите. За тази цел ние започваме оттам, където влиянието е най-голямо - на етапа на планиране и проектиране.
 
Критерии за дизайн
 
Много индивидуални решения, трябва да бъдет направени в рамките на проект, които оказват влияние върху бъдещата ефективност на паркинга:
Някои от решенията могат да включват трафик инженеринг и избор на място, а като основен принцип нашият дизайн винаги поставя приоритет върху интегрирането на паркинга в съществуващата ландшафта и околната среда.
 
Други важни фактори включват спазването на правилата за движение, стандарти за пожарна безопасност, контрол на замърсяването на въздуха, вентилация и аварийни изходи. В ранния етап на планиране са включени специално техническо оборудване, като например паркинги направляващи системи или други съоръжения също. Освен това, може да бъде разгледана концепция, когато клиентът може да изисква специфични оперативни концепции.
 
В ,,ЕВРОХАУС” не само се интегрираме изискванията за проектиране на своите клиенти в свои систематизирани решения, а също да ги правим съвместими с правилата за изграждане и стандарти за обекта на страните, в които работим.