Готови Екстериорни и Интериорни Стени

N1 Fig4

 
 
,, Еврохаус” - Готови Стенни Системи
 
Важна особеност на,,  Еврохаус” - Готови Стенни Системи, това са леките стени от метални конструкции с пълнеж, тъй като размерът и дебелината на леките метални профили могат да варират в зависимост от височината на фасадната стена при вятърни натоварвания, действащи върху нея. Възможни са големи прозорци, парапети и други архитектурни особености. Преградните стени,,  Еврохаус” - Готови Стенни Системи, обикновено са разположени на място като отделни елементи, които са предварително нарязани на дължина, но те могат да бъдат предварително произведени, като големи панели с вече готова облицовка.
400px-N1 Fig1
    N1 Fig2.png


,, Еврохаус” - Готови Стенни Системи в мулти-етажно строителство с метални конструкции, вече е обичайна практика да се използват преградни стени от леки метални конструкции, за да направите бързо сух пакет за основа на външната облицовка. Същата форма на конструкцията може да се използва, като стени за  разделяне или отделение между различни части на сградата. Използването на преградни леки стени от метална конструкция  може да се прилага при строителство от железобетон. Леко тегло, скорост и лекота на строителство са важни конструктивни ползи, които са довели до бързото нарастване на употребата на тази форма на строителство.

Ползите от преградни стени от лека метална конструкция,  използвани външно за фасади и външни стени, и като вътрешни преградни стени са следните :
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Скорост на строителство
Бърз монтаж на преградни стени от леки стоманени конструкции, създават водоустойчива обвивка позволяваща други дейности в сградата да протичат много по-рано, отколкото би било възможно с преградни стени с монолитен пълнеж.
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Минимално използване на материал и по-малко работа на обекта


   


Необходими са по-малко материали и по-малко труд да се вдигне и да се премести материалът, тъй като леката метална  конструкция се състои от предварително сглобени пана, или модули от леки по тегло "C" профили, които са предназначени да обхващат пространството между етажите. Процесът на строителство е "сух", така че свиването и други проблеми при изсушаване се елиминират. Лесно постижими са спестяване на време от повече от две седмици на етаж.
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Отпадъците са почти напълно елиминирани чрез използване на рязани по дължина профили.
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Стени високи до 5 м, предмет на високи натиск от вятър
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Външни леки стени от стоманени конструкции се противопоставят на натоварвания от вятър до 2kN/m2.
 
Този натиск може да възникне при високи сгради, или в ъглите, дължащи се на местния натиск на вятъра. Обикновено в този случай използваме вътрешни колони на всеки 400 мм, които могат да се простират до 3.6 метра между етажите. В региони с високо налягане на вятъра, или за по-високи стени, използваме носещи стенни преградни системи с широчина 140мм. За вътрешни приложения, могат да бъдат постигнати стени с височина до 7 метра, като например в зрителни зали.

   


,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Леко тегло
Стени от леки метални конструкции по-леки от обикновените монолитни стени и не се прилагат тежки линейни товари на пода. Типична линия на натоварване на лека стена от метална конструкция с лека облицовка е 2kN / m. Това често е от решаващо значение в обновени сгради, където качеството на оригиналната конструкция на пода, не е достатъчно, за да устои на тежки товари.
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Може да се използва широка гама от облицовъчни системи, тъй като конструкцията може да носи всякакъв тип леки декоративни и облицовъчни ситеми.
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Могат да бъдат повторно преместени при разширяване на сгради и т.н.
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - В болници, училища и други подобни приложения, преградните стени от лека метална конструкция имат важни предимства поради факта, че преградните стени са преместваеми по време на живота на сградата.

,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Добра устойчивост на огън
Стоманата е негорима за разлика от дървения материал и периода на огнеустойчивост до 120 минути може да бъде постигнат с помощта на няколко слоя "огнеупорни" гипсокартона (съответстващи на BS EN 520, тип F).

     

,,Еврохаус” - готови Стенни Системи - Добри акустични показатели
Леки стени от метални конструкции могат да постигнат отлично звукоизолация от  60 db +, когато използвате двойни слоеве от гипсокартон и изолационна пласт между разводките.
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - добри термични свойства
Високото ниво на топлоизолация се осигурява от различни изолационни плоскости от пяна, които са прикрепени външно на профилите, за да се създаде "топла рамка". U-стойности по-малки от 0, 2 W / m 2, това може да бъде  постигнато, като се използва затворена изолация тип клетка.
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Възможност за създаване на големи отвори
 
,, Еврохаус” - готови Стенни Системи - Могат да бъдат направени големи прозорци до 3 метра високи и пет метра широки, което не е възможно с други материали.
 
,, ЕВРОХАУС” - Готови системи за стени - външни и вътрешни преградни стени и стенни системи
 
,, ЕВРОХАУС” - Готови системи за стени - предлага пълна гама от леки преградни стени и стенни системи. Стандартните системи са неносещи и конструирани с помощта на сухи линейни техники.,,  ЕВРОХАУС” - Готовите системи за стени и преградни стени, могат да се използват във всички видове сгради за външни и вътрешни стени, включително частни жилища, апартаменти и жилища, търговски, институционални, развлекателни и индустриални имоти. Те покриват всички приложения, от просто пространствено разделение до стените с висока производителност, предназначени да отговорят на най-търсената пожароустойчивост, звукоизолация, и въздействие и изисквани за височина.
 
,,ЕВРОХАУС” - Готовите системи за стени и преградни стени са изградени с помощта на леки материали, които могат да доведат до значителни икономии в структурния дизайн в сравнение със зидани алтернативи. Големи ползи са също скоростта на монтаж и намаляване на общите разходи за строителство. На "сухото строителство" използвани материали, означават, че се изразходват по-малко време за изсушаване на структурата, което дава възможност и за по-бързо обитаване. на разположение е пълен набор от решени, които да отговорят на конкретни спецификации за изпълнение.
 
,,ЕВРОХАУС” - Готови системи за стени има противопожарни преградни стени устойчиви на системата, както и други изолиращи системата против шумово замърсяване, осигуряват топлинна изолация, могат да бъдат устойчиви на влага система, а също и удароустойчиви, когато е необходимо.
   
         
     
 
 
With metal frame Sound class
R´w
Fire class
  With metal frameSound class
Sound
class
Fire class
1 30 dB
 EI 15 

 • 12.5 mm plaster board (normal)
 • 66 mm steel frame, cc 600 mm
 • 12.5 mm plaster board (normal)
  2 36 dB EI 30 
 
 • 12.5 mm plaster board (normal)
 • 66–100mm steel frame, cc 450–600 mm / 30 mm PAROC eXtra
 • 12.5 mm plaster board (normal)
             
3  36 dB
 EI 45 
 
 • 12.5 mm plaster board (normal)
 • 66mm steel frame, cc 600 mm / 70mm PAROC eXtra
 • 12.5 mm plaster board (normal)
 
    4 44 dB EI 60 
 
 • 2 x 12.5 mm plaster board (normal)
 • 66 mm steel frame, cc 600 mm / 70 mm PAROC eXtra
 • 2 x12.5 mm plaster board (normal)
   
 
       
5 44 dB EI 60 
 
 • 2 x 12.5 mm plaster board (normal)
 • 95–160 mm steel frame, cc 450–600 mm. / 30 mm PAROC eXtra
 • 2 x 12.5 mm plaster board (normal)
  6 44 dB EI 90 
 
 • 2 x 12.5 mm plaster board (normal)
 • 95–100 mm steel frame cc 450–600 mm. / 95–100 mm PAROC eXtra
 • 2 x 12.5 mm plaster board (normal)
             
7 56 dB EI 90 

 • 2 x 12.5 mm plaster board (normal)
 • 95 mm steel frame, cc 600 mm. (staggered 300 mm) / 120 mm PAROC eXtra 120 mm floor and overhead rails
 • 2 x 12.5 mm plaster board (normal)