Контейнери за опазване на околната среда

4При конструирането на контейнера за събиране и временно съхраняване на транспортни опаковки, съдържащи опасни течни материали и отпадъци, на първо място се поставя максималната сигурност. По този начин освен спазване на изискванията по време на съхраняването, дори при повреда на транспортните опаковки, излизащите опасни материали не могат да причинят замърсяване на околната среда.

Контейнерът, служащ за пренасяне на транспортните опаковки, в които се намират опасни течни отпадъци, е на базата на стандартни транспортни контейнери. Контейнерът е затворен и с плътни стени. От едната страна има врата, отваряща се навън. Долната част на вратата е оформена като съд, за да поема евентуално събраната течност в контейнера. Тази течност може да се източи чрез тръба, затворена с кран от лявата страна. Подът на предпазващия обем е изработен от поцинкована бетонна стомана чрез заваряване, има оребряване и може да се изважда.

Таблица на размерите (мм)

 Тип Външни размери

Вътрешни размери

 

Тегло (кг)

 

Д Ш В Д Ш В
MK 10 2.991  2.438

2.591

2.791

2.238

2.340

1350

MK 20

6.058

2.438

2.591

5.911

2.238

2.340

2200