Хладилни контейнери

ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ и ХЛАДИЛНИ КОНТЕЙНЕРИ 

"ЕВРОХАУС " изработва сглобяеми хладилни камери от панели

тип 'Сандвич' за нулеви и минусови температури, комплект със съответните

хладилни агрегатикамери с размери по желание на клиента.

Вашата камера ще се разраства с разрастването на вашата фирма и ако се

нуждаете от допълниелни хладилни площи, всичко което трябва да направите е да ни се

обадите и ние ще достроим съществуващата камера.

Ние изграждаме следните съоръжения:

-климатични сушилни

-цялостно изграждане на хладилни предприятия.

- хладилни складове и хранилища за месо и млечни продукти, риба и рибни продукти,

зеленчуци и плодове и др.

                  Срок на лизинга : 60 месеца

                  Първоначална вноска :   3280 лв

                  Размер на финансирана сума:  13 120 лева

                  Годишно оскъпяване : 5.84%

                  Равна месечна вноска за периода :  298.92 лева

" ЕВРОХАУС " изработва модулни - ХЛАДИЛНИ СКЛАДОВЕ И ХЛАДИЛНИ КОНТЕЙНЕРИ от панели тип 'Сандвич' за нулеви и минусови температури, комплект със съответните хладилни агрегатикамери с размери по желание на клиента.

Вие можете да планирате свободно всяка една част от вашия склад .С нашите панели вие можете да използвате всеки квадратен сантиметър ценна търговска площ както във височина така и по широчина.

Вашата преносима хладилна камера ще се разраства с разрастването на вашата фирма и ако се нуждаете от допълниелни хладилни площи, всичко което трябва да направите е да ни се обадите и ние ще достроим съществуващата камера.

-Хладилни камери с изолационни панели с дебелина 70мм. за температури от +10 до -5°С
-Хладилни камери с изолационни панели с дебелина 100мм. за температури от -15 до -25°С

сглобяеми къщи   сглобяеми къщи

Примерна схема за лизинг на  хладилен контйенер с примерни размери:

5000мм х 3000мм х 2500мм              

сглобяеми къщи   сглобяеми къщи
сглобяеми къщи   сглобяеми къщи
сглобяеми къщи   сглобяеми къщи

сглобяеми къщиХладилните контейнери (RC) се използват за стоки, които трябва да бъдат транспортирани при постоянна положителна или отрицателна температура. Тези стоки се разделят на охладени или замразени, в зависимост от това, дали температурата при превоза е над или под точката на замръзване. Това са предимно плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти, като масло, сирене и кашкавал.

Чрез специално контролираната среда в хладилните контейнери се постига запазването на бързоразвалящи се продукти за по-дълго време.

hladi Температурата в контейнера се понижава чрез охлаждане с азот или въглероден двуокис, а по време на транспорт се поддържа постоянна, посредством система от температурни релета. Изискване за хладилните контейнери е да бъдат херметично затворени, за да се ограничи окислителното въздействие на кислорода в околния въздух.

На пазара се предлагат и хладилни системи, които се интегрират в контейнера. Възможно е и решението за монтиране на хладилни системи на контейнери със странично отваряне. През последните години се появиха и контейнери с напълно автономно контролиране на вътрешната среда.

Системата за контролиране на постоянна среда се намира вътре в контейнера. Това е необходимо, за да не бъдат променени габаритните размери на контейнера при външно поставяне и така да се нарушат стандартите на ISO. Тогава биха могли да се появят проблеми при транспорта, например при поставяне на контейнера в стандартно оразмерена клетка на кораб. Вътрешното поставяне на системата води до намаляване на пространството в контейнера и на полезния товар.

Хладилните контейнери обикновено са 20- или 40-футови.