МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

Стандартен контейнер

container

standart-conteiners-bg Стандартните контейнери (SPC) са известни и като многофункционални контейнери. Те са затворени контейнери, т.е. те са затворени от всички страни. Има определена разлика между различните видове стандартни контейнери:

- Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края.
- Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края и странични врати по цялата дължина на контейнера от едната или и от двете му страни.
- Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края и врата от едната или и от двете му страни.

Освен това, различните видове стандартни контейнери се отличават по размери и тегло, в зависимост от широкия диапазон на видовете стандартни контейнери.

Стандартните контейнери обикновено са 20- или 40-футови. Контейнери с по-малки размери се използват рядко. Практиката показва, че тенденцията е в използването на контейнери с по-големи размери, например 45-футови.

“High Cube” контейнерите са подобни на стандартните, но са по-високи. За разлика от стандартните контейнери, чиято максимална височина е 2591 мм (8’6″), “High Cube” контейнерите са високи 2896 мм (9’6″). “High Cube” контейнерите нормално са с дължина 40 фута, но понякога се използват и 45-футови контейнери.

 Open top контейнер

Open-Top-Ocean-Freight-Sea-Freight-Ocean-Shipping-Transportation

Стените на “open top” контейнерите (OTC) в повечето случай са изработени от гофрирана ламарина. Подът е дървен.

open-top-conteiners-bg За този вид контейнери е характерно следното – покривът е направен от разглобяеми греди, покрити с брезент, конзолата на вратата може да се завърта.

Тези две структурни особености значително опростяват процеса на товарене и разтоварване на контейнера. Много по-лесно е контейнерът да се товари и разтоварва отгоре или през вратите с помощта на кран или друг подемен механизъм, когато покривът е свален и конзолата на вратата е завъртяна.

Може да се отбележи, че целта на разглобяемите греди на покрива не е само да поддържат брезента, но допринасят и за стабилността на контейнера.

Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите горни и долни странични греди, както и в ъгловите опори на контейнера. Чрез тях се обезопасяват товари до 1000 kг.

Обикновено “open top” контейнерите са 20- или 40-футови.

Flat rack контейнер

Flat Rack

flat-rack-bg “Flat rack” контейнерите (FRC) са изработени като дървена подова платформа, около която има носеща метална рамка, и две вертикални стени в двата края, които могат да са неподвижно закрепени или сгъваеми. Тези стени са достатъчно стабилни, за да осигурят при необходимост подреждането на няколко контейнера от този тип, заедно с товара, един върху друг. Обикновено “flat rack” контейнерите са 20- или 40-футови.

Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите странични греди, в ъгловите опори и на пода на контейнера. Чрез тях се обезопасяват товари до 2000 kг за 20-футовите и до 4000 кг за 40-футовите контейнери.

За да се гарантира сигурното транспортиране на товара, някои “flat rack” контейнери са снабдени със странични греди.