Лозарски поцинковани стоманени колове

Предимствата от употребата им ....

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Adobe Acrobat Reader Техническа Папка


1. Много практични

2. Леснота при поставянето и употребата в сравнение с дървените и циментови колове и метални винкели

3. Намаляване на времето за поставяне.  

4. Стабилност в почвата за иделното им изравняване

5. Готови за използване веднага след поставянето им в земята (само прекарайте телените линии)

6. Повишаваща се гъвкавост, в сравнение с другите видове колове (различни вградени решения за поставянето на телта, благодарение на нагънатостта за телта)  

7. с по-добро заземяване против грамотевици

8. Не изискват свързващи елементи за телта, основа за поставянето и т.н.

9. Нагажда се към всякаква механизация

10. По-резултатно механизирано прибиране на реколтата, в сравнение с други видове колци (събира се повече плод при по-малко усилие на машината и по-малки щети за лозята)

11. По-добро качество от дървените и циментови колове

12. Дружелюбни към околната среда

Характеристики

на лозарските колове

 Височина

Дебелина

( mm )

Влизане в Земята

Брой отвори

Тегло

1,560 m

1,500

40 cm

13 ~12cm

± 2,100

1,680 m

1,500

45 cm

14 ~12cm

± 2,260

1,800 m

1,500

50 cm

15 ~12cm

± 2,430

1,920 m

1,500

50cm

16 ~12cm

± 2,590

2,040 m

1,500

50 cm

17 ~12cm

± 2,750

2,160 m

1,500

55 cm

18 ~12cm

± 2,910

2,280 m

1,500

60 cm

19 ~12cm

± 3,070

2,400 m

1,500

65 cm

20 ~12cm

± 3,240

2,520 m

1,500

70 cm

21 ~12cm

± 3,400

2,640 m

1,500

75 cm

22 ~12cm

± 3,560

2,760 m

1,500

80 cm

23 ~12cm

± 3,720

2,880 m

1,500

85 cm

24 ~12cm

± 3,880

3,000 m

1,500

85 cm

25 ~12cm

± 4,050

 

 

Специално Тегло : ±1,35 kg/m

теглото варира : ± 5% kg/m

Материал съгласно с ΕΝ10326 с поцинковане 275gr/m²

ilk ref1 ilk ref4