Покривни конструкции

„ЕВРОХАУС”  е единствената компания на територията на страната, която произвежда покривни метални конструкции тип „ ПИРАМИДА „ . Със този тип конструкции могат да бъдат проектирани и изграждани сгради като : халета, навеси, базари, пазари, паркинги, стадиони, манежи и много други, при които светлото разстояние може да бъде повече от 30 метра, което е икономически по-изгоден вариант от едно стандартно хале. Тримерна връзка основа на твърдостта на пирамидата, е съставена от тримерна прогресия, която компресира напрежението на елементите.

 
покривни конструкции на сглобяемите къщи
 

Формата на пространствената част е тетраедър и има четири съставни части. Кадър от пространство на този тип връзка оформя много силна, дебела, гъвкава структура, която може да бъде използвана хоризонтално или се разгъва към много форми. Красотата на пирамидата в тръбните диагонали предава структурна изчистеност. Връзката тип „ ПИРАМИДА ” е твърда конструкция, съединяваща подпори в геометрична практика. Конструкция от този тип се ползва за пространствени конструкции с цел да се постигнат максимално дълги и широки конструкции с няколко опори. Якостта се получава от вградената силна връзка на триъгълната рамка.

сглобяеми къщи
 
сглобяеми къщи
 
сглобяеми къщи

Всички моменти на огъване са предадени като напрежение което компресията задържа в дължината на всяка подпора. Монтажа на този тип покривни конструкции става значително по-бързо, т.е. за около 30 процента по-малко време от традиционните халета и сгради. Например, една метална конструкция от този тип със примерна РЗП-1000 кв. метра може да бъде завършена в рамките на шестдесет работни дни. За сравнение, друг тип сграда би била в първоначален етап на строителство в този период.

   
 
 
 
 
 
 
сглобяеми къщи  

,,ЕВРОХАУС” разполага с висококвалифициран инженерен и технически екип в областта на проектирането и строителството на промишлени метални сгради. По-силна и чиста форма е съставена при съединяване на пирамиди, в които всичките подпори имат дължина на единица. По-технически, това е описано като изотропна векторна матрица или в широчина към единица връзка на октет. Технологията за производство и оборудването на предприятието дават възможност за производство на метални конструкции и съоръжения в съответствие с всички норми и стандарти. Повече сложни вариации променят дължините на подпорите, които ще извият общата структура на пирамидата или могат да съдържат други геометрични форми.