Проектиране

View Large

Проектантите на "ЕВРОХАУС "  са специализирани в:
  • Изготвяне на идейни, технически, работни инвестиционни проекти по всички необходими части /Арх, СК, Ел, ВиК, ОВК, ВП, Техн/
  • Проучване и проектиране /еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, промишлени сгради, интериорен дизайн

  • 3D визуализиране на архитектурни проекти - Подробни устройствени планове ПУП, РУП - Консултиране - Авторси надзор.
Екипът на "ЕВРОХАУС "  печели доверие с висококачествен дизайн съобразен с изискванията и крайнитесрокове на клиентите си. Предвид спецификата на дейността ни и обезпечаване на гъвкавост на отговорите ни на потребностите на пазара, ние работим с доказани професионалисти, като се стремим да динамизираме работата си с привличане и на по-млади, преспективни колеги. Това ни позволява да съчетаем високото качество на предлаганите услуги с динамиката на съвремието ни.

Дизайнът на "ЕВРОХАУС "  се отличава с баланса между максималното оползотворяване на пространството, съобразяване на функциите на сградата с нуждите на клиента, оптимизиране на бюджета и същевременно акцентиране върху стила и естетическата представителност.