Δομές για θερμοκήπια

5

Είτε πρόκειται για μια πλήρη εγκατάσταση του θερμοκηπίου που βρίσκονται στην περιοχή αρκετών haktera ή μικρό θερμοκήπιο, για παράδειγμα, σε ένα κέντρο κήπου,η  Eurohouse θα ικανοποιήσει το προσωπικό γούστο του κάθε πελάτη!
Κάθε μέρος της δομής του θερμοκηπίου αποτελείται από εν θερμώ γαλβανισμένο ρεύμα από χάλυβα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN δύναμη-10147. Όλα ELEM και τα υλικά είναι ιδιαίτερα κατάλληλα εάν θέλετε να εφαρμόσετε σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε σχέδιο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και να πληρούν τις απαιτήσεις για τη σταθερότητα, "Χιόνι και αέρα" (ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13031 - 1 NF από την 1η Απριλίου, 2012.) Από επιλεγμένη περιοχή σας.

 

Οι κατασκευές μας πληρούν τις απαιτήσεις της ασφάλειας και την ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης.

 

6   8   9   10
             
1   2   3   4