Τοξωτές αίθουσες, αποθήκες και υπόστεγα με και χωρίς μόνωση

Κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, αποθήκες, κτίρια, τέλειο υπόστεγο, αποθήκη

Μήκος: απεριόριστο

Κατά πλάτος: μέχρι 38 μέτρα

Ύψος H: έως 12 μέτρα

Βήμα: 1 έως 1,25 m

Βάρος: ........ t

Κύρια  στοιχεία: γαλβανισμένο ατσάλι

Αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων

εγκαταστάσεις παραγωγής

αποθήκες

εργαστήρια

Συνεργεία

εμπορία

υπόστεγα αεροσκαφών

Αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις

Παράδειγμα σύστημα δανειοδότησης 1τεμ. τοξωτή αίθουσα με διαστάσεις: 12 μ. x 30 μ. x 4,5 μ., με συνολικό εμβαδόν 360 m2, και η διάρκεια της μίσθωσης πέντε χρόνια:

Ιδιωτική συμμετοχή 20%: € ................

Ποσό ποσό χρηματοδότησης: €...............

Όρος: 5 έτη

Ετήσια εκτίμηση: 2,96%

Ισόποσες μηνιαίες δόσεις για την περίοδο: € .................

 

montag

 

Τύποι δομών με τοξωτές αίθουσες και δομές

 

вид бескаркасного ангара

вид бескаркасного ангара

вид бескаркасного бункерного хранилища

Συνδυασμός δομή πλαισίου τόξου

Για την οικοδόμηση poluarka

Σιλό για χύδην υλικών

вид бескаркасного ангара вид бескаркасного ангара вид бескаркасной конструкции в виде кровли

Μια "τυπική"

Πρόσοψη και πλαϊνά τζάμια

Space υπό κατασκευή

     
прямые панели бескаркасной конструкции вид бескаркасного ангара вид бескаркасного ангара

Επίπεδη στέγη σχήματος

Βιομηχανία και συγκρότημα γραφείων

Συγκρότημα αποθήκης

     

 

дълговидни халета  

дълговидни халета

  дълговидни халета
         

дълговидни халета

  дълговидни халета   дълговидни халета
         
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета
         
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета
         
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета
         
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета
         
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета
         
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета
         
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета
         
дълговидни халета   дълговидни халета   дълговидни халета

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА УДВОИТЕ СКЛАДОВИТЕ , ТЪРГОВСКИТЕ , или АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СИ ПЛОЩИ !!!

НОВО !!! ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА МЕЖДУЕТАЖНА КОНСТРУЦИЯ НА ХАЛЕТА

халета